PRODUCT LIST
      SWEET FLAVOR       SAVORY FLAVOR

 • CHOCOLATE FLV
 • CHRYSANTHEMUM FLV
 • CINNAMON FLV
 • LOTUS BLOSSOM FLV
 • PEPPERMINT FLV
 • SMOKE FLV
 • ORANGE FLV
 • STRAWBERRY FLV
 • BANANA FLV
 • PANDAN FLV
 • LEMON FLV
 • MILK FLV
 • VANILLA FLV
 • KUMQUAT FLV
 • LIME FLV
 • TUTTI FRUIT FLV
 • GRAPE FLV
 • CINNAMON FLV
 • CHERRY FLV
 • HAZELNUT FLV
 • PEPPERMINT FLV
 • GINGER FLV
 • HERBAL FLV
 • POMELO FLV
 • COFFEE FLV
 • other flavors for beverage, dairy, bakery, candy,...
 • BACON FLV
 • BBQ  FLV
 • BEEF FLV
 • BUTTER FLV
 • CHEESE FLV
 • CHICKEN FLV
 • CHILLI FLV 
 • CRAB FLV
 • FISH SAUCE FLV
 • GINGER FLV
 • GRILL FLV
 • KIM CHI  FLV 
 • LEMON FLV
 • LEMONGRASS FLV
 • LIME GINGER FLV
 • MEAT FLV
 • MUSHROOM FLV
 • OATS FLV
 • ONION FLV
 • PORK FLV
 • ROADTED RICE FLV
 • ROAST BEEF FLV
 • ROAST CHICKEN FLV
 • SEAWEED FLV 
 • SHRIMP FLV
 • other savouries for meet products, instant noodles, sauces,...